Koze foutbòl la se pa afè pa m


Koze foutbòl la se pa afè pa m. Mwen twouve espò sa gen twòp valè sou yon kantite lòt bagay limanite fè ki parèt mwen pi itil.
Men lè m konstate jwèt foutbòl la ka bay on pèp on ti moso fyète, m gen on ti lòsyè konsiderasyon pou sa espò sila ye nan imajinè kolektif nasyon yo.
Ekip foutbòl fanm Ayiti an genyen on match ki te sanble enpòtan, medam yo kounya pral nan on Koze yo rele koupdimond epi jwèz ki vedèt ekip la bay yon antrevi sanble li ta melanje penso li nan Koze pale franse an; sa w tande an la kritik pran blayi sou ti jouvansèl boure ak talan an.
Se dilere sa pou yon moun ap konstate ke jis jounen jodia nou menm ayisyen nou gen tout konpleks sa yo sou Koze Lang. Sa montre a ki pwen, nan tèt nou, chenn kolonizasyon an byen tabli toujou.
Lang franse an ta dwe nan bouch chak ayisyen sa Albert Camus te rele on « butin de guerre »; li pa dwe on zouti pou yon ayisyen ap moute kòlèt li, snobe, diminye, mete sou kote on ayisyen parèy li.
Mwen ta renmen an Ayiti gen yon « bilinguisme équilibré »
Se kreyol nou ye.
Dangelo Néard


Marcelin Emmanuela
février 5, 2018

Premye pép mw wé ki pa fyé de lang yo konsa.

Saint-Preux Clifford Spc
février 5, 2018

Michée De Payen saw panse?

Marc-Donald Orphée
février 5, 2018

Fransè a pa lang nou. Men se pa sa ki fè n pa pale l byen. Gran entèlektyèl ayisyen yo pa t janm gen problèm ak li. Fot la se pou elit yo ak leta nou genyen an. Yo pa kreye yon lekòl ki gen dimansyon pratik. Ou gen pou w wè demawazèl la ka ekri fransè….

Charles Eronaldo Jean Evens
février 5, 2018

Yap toujou vle fè nou kwè ke lang pa yon pwoblèm nan lide pou fè nou krache sou lang manman an. san rale teyori kay zotobre,si lang pa defini nou kòm nasyon, pitikoulye li ka fèn konn kimoun nou ye.

Pou n’ konprann lide sa founi je gade kisa La Fran…

Richard Caonabo Vedette Alexandre
février 5, 2018

Vin pran sa Edrice Ets Campion lage lotbo a

Jean Mary Claret Orestil
février 6, 2018

Anpil pwofondè,
Kreyol pale,kreyol konprann
Avèk lang sa a ,nou ka chèlbè…

Pierre Max Villason
février 6, 2018

Mpa ka kwe sa map li a…le français parle en faveur du créole